האמת על הפוליגרף

פרשת תא"ל בוכריס והחשדות לעבירות מין בפקודותיו, העמיד את נושא הפוליגרף

כגורם מרכזי בחקירה, ונשאלת השאלה , פוליגרף, אמת או הטעייה בחקירה?

מיקי וילקומירסקי קצין חקירות בעבר בימ"ר ת"א, משפטן וחוקר פרטי  מנסה לשפוך מעט אור על ההתרנהלות,

וחושב שהחשודים, עורכי דינם והתקשורת עושים יעוד ושימוש שלילי במכשיר.

עם פריצתה של "פרשת תא"ל בוכריס והחשדות לעבירות מין בפקודותיו, נערכו לחשוד, שאין מחלוקת על הגבורה שגילה

בשדה הקרב ושאף זכה לעיטור בגינה, שתי בדיקות פוליגרף נפרדות ( כך פורסם ),

האחת ע"י השב"כ  והשנייה באמצעות בודק פרטי.

בשתי בדיקות הפוליגרף נמצא תא"ל בוכריס דובר אמת, והממצאים שפורסמו אמוריםהיו להצביע על כך שיש דבר חזק מאוד

שעומד בסתירה לעדותה של המתלוננת ומעמידה באור של חוסר אמינות.

והנה חלף שבוע ואנו מתבשרים שגם המתלוננת וגם תא"ל בוכריס נבדקו בפוליגרף ע"י חוקרי מצ"ח.

בתחילה פורסם שבוכריס נמצא דובר אמת והמתלוננת דוברת שקר ,ובתוך זמן קצר פורסם

מצד באות כוחה של המתלוננת שהממצאים הפוכים  .

והצופה, המאזין והקורא ההדיוט מבולבל ושואל את עצמו מה לעזאזל קורה כאן .?

מה נחשב יותר? עדות המתלוננת ? בדיקת פולגירף בשב"כ" בדיקה פרטית או בדיקת חוקרי מצ"ח?

לעניות דעתו של כותב מאמר זה אין כל חשיבות לאף אחת מכל אותן בדיקות פוליגרף.

 

בדיקת הפוליגרף נועדה מלכתחילה לשרת את החוקרים במצב של ספקות וחיפוש כיוון ורמז בחקירה

בה מוצאים עצמם החוקרים מגששים באפלה או תקועים עם חשוד שאין ראיות להפללתו או לזיכויו,

 ובדיקת הפוליגרף מהווה מעין מוצא חקירתי אחרון .

כשהחשוד נבדק בפוליגרף ונמצא דובר שקר ממצאי הבדיקה יכולים לשמש להצגה בפני שופט מעצרים

כדי לשכנעו שיש דבר מה הקושר את החשוד לעבירה, כשהמשטרה מבקשת לחקרו כשהוא במעצר.

ממצאי שקר שיוצגו בפני שופט המעצרים בשלב החקירה כוחם יפה לימי מעצר ספורים בלבד ולא מעבר לכך.

מנגד חשוד שימצא דובר אמת בבדיקת פוליגרף יש בממצאי הבדיקה כדי לגרום לשחרורו המיידי.

 

עוד עניין שחשוב להזכיר כאן הוא שבגופי החקירה המקצועיים במדינת ישראל , שב"כ, מוסד ומשטרה

כשמדובר בחשדות לעברות משמעת או עבירות על טוהר המידות בידי המשרתים באותם גופים,

ממצאי בדיקת הפוליגרף  יהוו פוסק יחיד שיקבע את ההמשך או הפסקת שרותו המיידית של החשוד באותו גוף.

 

עניין נוסף שמשמש הפוליגרף הוא במשפט האזרחי כאשר יש מחלוקת בין שני צדדים בענייני ממון,

והשנים מסכימים שממצאי בדיקת הפוליגרף שייבדקו השנים יהוו הפוסק.

במקרה דנן בית המשפט יקבל את הסכמת הצדדים ואת מממצאי הפוליגרף ויפסוק בהתאם .

ואולם, העניין החשוב ביותר כאן ( פרשת תא"ל בוכריס והחשדות הכבדים),  הוא להבין שאם יוחלט להגיש כתב אישום

בהתאם לראיות שיאספו ממצאי הפוליגרף, הן  לא תהיינה חלק מאותן ראיות.

במילים אחרות וכדי וכדי לחדד את העניין, אסור בתכלית האיסור לידע את השופט

היושב בדין על ממצאי בדיקות הפוליגרף שנערכו לנרשם בשעה שהיה עדיין חשוד .

 ידיעת השופט היושב בדיונו של הנאשם על ממצאי הפוליגרף עלול לטמא את החלטותיו.

פרסום ממצאי בדיקות הפוליגרף בתקשורת מטרתו היא אחת מ נ י פ ו ל צ י ה.

מניפולציה על הציבור באמצעות התקשורת .

הדבר האחרון שהפרסום משרת הוא  את החקירה, האמת והצדק.

פרסום ממצאי בדיקות הפוליגרף בתקשורת הוא אסור ומזיק להליך הפלילי.

 

מיקי וילקומירסקי קצין חקירות בעבר בימ"ר ת"א, משפטן, חוקר פרטי. בעל משרד "וילקו חקירות"

פרשן ומרצה בחוגי בית .   WWW/VILKO.CO.IL  .   MIKVIL@NETVISION.NET.ILנבנה על ידי בינטרנט בניית אתרים בינטרנט בניית אתרים