המדריך לקניית דירה

עסקת נדל"ן  היא עסקה רצינית הכרוכה בהוצאה רצינית.

כדאי להתעדכן לפני הקניה בעצות מקצועיות על מנת שלא להתחרט  בהמשך

על התוצאה בגין  חוסר ידע ותשומת לב

 

זהות הבעלים של הנכס  – זוהי הבדיקה הראשונית והבסיסית ביותר הנדרשת ממי שמעוניין לרכוש מגרש או בית

.מטרתה לוודא שהאדם עימו הרוכש מדבר ומנהל מ"ומ על התנאים לרכישת הנכס הוא הבעלים האמיתי שלו.

יש לבקש מאותו אדם המציג עצמו כבעל הנכס, להמציא אישור מלשכת רישום המקרקעין/ מנהל מקרקעי ישראל / החברה המשכנת או כל גורם אחר המנהל את הרישום ביחס לנכס, ושיכול להעיד על כך שהוא הבעלים של הנכס.

 

מה מתוכנן  מסביב לנכס – במידה ובמגרשים הגובלים בנכס יש כרגע גינה, בית צמוד קרקע נמוך או מגרש ירק וכיו"ב, יתכן שכבר כעת מתוככננת הקמת מגדל רב קומות, מרכז מסחרי או כל שימוש אחר אשר עלול להוות מטרד או אשר הרוכש לא היה רוכש את המגרש לו היה יודע שכך יהיה.

 

מהם התשלומים שישלם הקונה עם רכישת הנכס ? על הרוכש לבדוק מהם התשלומים החלים עליו

בקשר לרכישת הנכס על מנת להיערך לכך בהתאם.

בנוסף לתשלום מס רכישה , שכ"ט לעורך הדין יש לעתים תשלומים הנדרשים למנהל מקרקעי ישראל

ו/או לוועדה המקומית ( לדוגמא כאשר הרוכש יבקש לממש את אחוזי הבניה של הנכס שלא נוצלו)

 

האם לרוכש יש יכולת כלכלית להשלים את העסק ?

לכאורה מדובר בשאלה טריווייאלית ,אולם אי תשלום במועד הינו הפרה של הסכם המכר, אשר בדרך כלל

כרוכה בתשלום פיצוי נכבד.

רוכשים רבים מתכננים לקחת הלוואה המגובה במשכנתא למימון רכישת הנכס .

מומלץ לגשת למספר בנקים למשכנתאות , להגיש בקשה – עם כל הניירת הנדרשת, ולוודא שהבנק

מאשר נטילת ההלוואה בסכום המתוכנן.

הבדיקות לעיל הינן הבדיקות הראשוניות והכלליות הנדרשות ברכישה של מגרש המיועד לבניה

או של בית צמוד קרקע.

בהתאם לסוג העסק ומצב הנכס לעתים קרובות נדרשות בדיקות נוספות על מנת להשלים את העסקה בהצלחה.

מומלץ להיעזר בשירותיו על עורך דין הבקיא בתחום הנדל"ן, ולעתים אף בשירותיהם של אדריכל

ו/או שמאי מקרקין 

צוות תיווך 10 יבנהנבנה על ידי בינטרנט בניית אתרים בינטרנט בניית אתרים